www.seatco.co.th

พันธกิจ

        พันธกิจที่สำคัญของเรา คือการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาและควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบริษัทลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความร้อน กลิ่น ควัน ฝุ่น น้ำเสีย ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบและติดตั้งของเรา นอกจากนั้นเรายังตระหนักถึงภาวะสิ่งแวดล้อมโลก ผ่านการปรับปรุงระบบต่างๆ ในโรงงานของลูกค้าเพื่อให้มีการใช้พลังงานที่ลดลงของเครื่องจักร ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยลดการใช้พลังงาน ทำให้การเกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งไม่เพียงช่วยรักษาสภาพบรรยากาศของโลกเราแต่ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ บริษัทที่ดีให้กับลูกค้าของเรา