www.seatco.co.th

8. Retrofit Aeration System for waste water treatment.

        ระบบน้ำเสียแบบ Coventional Activated Sludge  บ่อ Aeration ระบบเติมอากาศโดยใช้ Air Diffuser แบบเก่ามักจะใช้ Root Blower เป็นตัวอัดอากาศผ่านระบบท่อ ส่งต่อไปยังหัวจ่าย ประสิทธิภาพต่ำทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน และการติดตั้งแอร์ดิฟฟิวเซอร์ แบบยึดซัพพอร์ทกับพื้นบ่อทำให้เกิด ความล่าช้าในการซ่อมบำรุง อีกทั้งยังต้องลดระดับน้ำ ไปถังสำรอง ล้างบ่อ เพื่อทำการเปลี่ยน air diffuser

Root Blower and Fixed Air Diffuser

Turbo Blower and Flyer Air Diffuser

        วันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขระบบเดิม ให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น และซ่อมบำรุงง่ายขึ้นโดยใช้ Turbo Blower แทน Root Blower ซึ่งสามารถประหยัดไฟ ได้ 30-50% และสามารถเชื่อมต่อกับ DO sensor เพื่อการประหยัดไฟที่มากขึ้น และใช้ร่วมกับระบบ Flyer Air Diffuser ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการเปลี่ยน Air diffuser โดยไม่ต้องปิดระบบ ทำให้เชื้อแบคทีเรียไม่ตาย และไม่จำเป็นต้องลดระดับน้ำเพื่อซ่อมบำรุง เรารับบริการออกแบบติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบใช้งานการอบรมการใช้งาน การบริการหลังการติดตั้งไปแล้วหากมีปัญหา